Tra cứu điểm **** Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học Xây dựng hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến **** Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo học sinh, sinh viên trường Cao đẳng nghề Thừa thiên Huế năm 2020 **** Đại hội Đảng bộ trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 **** Thông báo tuyển sinh Trung cấp, Cao đẳng năm học 2020-2021  
 
Danh mục
Trang chủ
Giới thiệu về trường
Các Khoa
Các Phòng chuyên môn
Đào tạo
Tuyển sinh và Tốt nghiệp
Thông tin sinh viên
Phòng KT-KĐ-NCKH-HTQT
Tài nguyên
Thư viện Trường
Đoàn thể
Văn bản quy phạm pháp luật
Thông báo cho sinh viên
Lịch công tác
Tin tức - sự kiện
 
Tin tức của Trường
 
 
Tin tức giáo dục
 
 
Tin tức tổng hợp
 
Danh bạ điện thoại
Thư viện ảnh
Góc thư giãn
Liên hệ
Hoạt động sản xuất kinh doanh
Mặt hàng sản xuất
Hoạt động trung tâm
Đặt hàng trực tuyến
Khách hàng đối tác
 
Thông báo cho sinh viên
Kế hoạch kiểm tra kết thúc các môn học chung và các môn văn hóa của các lớp khóa 10,11,12
Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh-sinh viên" năm học 2013 - 2014
Thông báo về việc đăng ký thi lại tốt nghiệp văn hóa
Kế hoạch thi tốt nghiệp văn hóa
Thời khóa biểu Khoa Cơ Khí áp dụng từ ngày 20/5/2013
Danh sách học sinh khóa 10,11 đã đóng học phí đến ngày 14/5/2013
 
Thông tin sinh viên
Thời khóa biểu
Lịch thi học kỳ
Thi lại - học lại
Kết quả học tập
Thông tin học bổng
Ký túc xá, nhà trọ
Nội quy - quy chế
Thông tin việc làm
Chính sách chế độ
 
Tổng truy cập: 61565
Đang truy cập: 66
 
Tin tức của Trường
Kế hoạch thi tốt nghiệp nghề và tốt nghiệp văn hóa 2014 (15/05/2014)
- Căn cứ Kế hoạch đào tạo các lớp CK10C, Điện 10C, May thời trang 3, MA1A1, MA1A2, MA1A3, LT CĐ Điện 1, LT CĐ Hàn 1, LT CĐ CTXH 1A, LT CĐ CTXH 1B, CK 11C và Điện 11C. - Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2014, Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch thi tốt nghiệp nghề và tốt nghiệp văn hóa như sau:

 

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP NGHỀ VÀ TỐT NGHIỆP VĂN HÓA NĂM 2014

  - Căn cứ  Kế hoạch đào tạo các lớp CK10C, Điện 10C, May thời trang 3, MA1A1, MA1A2, MA1A3, LT CĐ Điện 1, LT CĐ Hàn 1, LT CĐ CTXH 1A, LT CĐ CTXH 1B, CK 11C và Điện 11C.

- Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2014, Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch thi tốt nghiệp nghề và tốt nghiệp văn hóa như sau:

1. Thời gian ôn tập:

1.1. Thời gian ôn thi tốt nghiệp văn hóa lớp CK 11C, Điện 11C: Từ ngày  12/05 đến 18/05/2015.

1.2. Thời gian ôn thi tốt nghiệp nghề:

- Lớp May thời trang 3: Từ ngày  10/05 đến 18/05/2015.

- Lớp MA1A1, MA1A2, MA1A3: Từ ngày 20/06 đến 02/07/2014.

- Lớp LT CĐ CTXH 1A, LT CĐ CTXH 1B, CK10C và Điện 10C: Từ ngày 20/08 đến 04/09/2014.

- Lớp LT CĐ Điện 1 và LT CĐ Hàn 1: Từ ngày 01/10 đến 15/10/2014.

2. Thời gian thi:

1.1. Thời gian thi tốt nghiệp văn hóa lớp CK 11C, Điện 11C:

Lần 1: Từ ngày 21 đến 23/05/2014

+ Ngày 21/05/2014 (Thứ 4): Thi Toán

+ Ngày 22/05/2014 (Thứ 5): Thi Vật lý

+ Ngày 23/05/2014 (Thứ 6): Thi Hóa học

Lần 2: Vào các ngày 09 - 11/7/2014

1.2. Thời gian thi tốt nghiệp nghề:

Đợt 1: Lớp May thời trang 3.

Lần 1: Từ ngày 23 đến 25/05/2014

+ Ngày 23/05/2014 (Thứ 6): Thi Chính trị và Lý thuyết Nghề

+ Ngày 24 - 25/05/2013: Thi Thực hành Nghề

Lần 2: Vào các ngày 04 - 06/7/2014

Đợt 2: Lớp MA1A1, MA1A2, MA1A3.

Lần 1:

* Lớp MA1A1 và lớp MA1A3: Từ ngày 04 đến 06/07/2014

+ Ngày 04/07/2014 (Thứ 6): Thi Chính trị + Thi Lý thuyết Nghề

+ Ngày 05 - 06/07/2014: Thi Thực hành Nghề

* Lớp MA1A2: Từ ngày 11 đến 13/07/2014

+ Ngày 11/07/2014 (Thứ 6): Thi Chính trị + Thi Lý thuyết Nghề

+ Ngày 12 - 13/07/2014: Thi Thực hành Nghề

Lần 2: Vào các ngày 09 đến 13/9/2014

Đợt 3: Lớp LT CĐ CTXH 1A, LT CĐ CTXH 1B, CK10C và Điện 10C.

Lần 1: Từ ngày 09 đến ngày 13/09/2014

+ Ngày 09/09/2014 (Thứ 3): Thi Chính trị

+ Ngày 10/09/2014 (Thứ 4): Thi Lý thuyết Nghề

+ Ngày 11 - 13/09/2014: Thi Thực hành Nghề

Lần 2: Vào các ngày 21 - 24/10/2014

Đợt 4: Lớp LT CĐ Điện 1 và LT CĐ Hàn 1.

Lần 1: Từ ngày 21 đến ngày 25/10/2014

+ Ngày 21/10/2014 (Thứ 3): Thi Chính trị

+ Ngày 22/10/2014 (Thứ 4): Thi Lý thuyết Nghề

+ Ngày 23 - 25/10/2014: Thi Thực hành Nghề

Lần 2: Vào các ngày 16 - 20/12/2014

3. Địa điểm thi:

3.1. Lớp CK11C và Điện 11C: Hội trường.

3.2. Lớp May thời trang 3.

- Chính trị + Lý thuyết nghề: Phòng 203.

- Thực hành nghề: Tại xưởng may.

3.3. Lớp MA1A1, MA1A2, MA1A3.

* Lớp MA1A1 và lớp MA1A3: Thi tại Trường trung cấp nghề Quảng Điền

+ Chính trị + Lý thuyết nghề: 2 phòng.

+ Thực hành nghề: Tại xưởng.

* Lớp MA1A2: Thi tại Trung tâm dạy nghề A Lưới

+ Chính trị + Lý thuyết nghề: 2 phòng.

+ Thực hành nghề: Tại xưởng.

3.4. Lớp LT CĐ CTXH 1A, LT CĐ CTXH 1B, CK10C và Điện 10C.

- Chính trị + Lý thuyết nghề: Phòng 101, 102, 203 và Hội trường.

- Thực hành nghề: Tại các xưởng của trường

3.5. Lớp LT CĐ Điện 1 và LT CĐ Hàn 1.

- Chính trị + Lý thuyết nghề: Phòng 203 và Hội trường.

- Thực hành nghề: Tại các xưởng của trường

4. Môn thi:

- Đối với các lớp: CK11C và Điện 11C

- Đối với các lớp: CK10C, Điện 10C, May thời trang 3, MA1A1, MA1A2, MA1A3, LT CĐ Điện 1, LT CĐ Hàn 1: Chính trị, Lý thuyết nghề, TH kỹ năng tổng hợp.

- Đối với các lớp LT CĐ CTXH 1A, LT CĐ CTXH 1B thi: Chính trị, Lý thuyết nghề, làm và bảo vệ khóa luận theo từng chủ đề.

5. Hình thức thi:

5.1. Các lớp CK11C và Điện 11C:

- Toán: Tự luận

- Vật lý và Hóa học: Trắc nghiệm

5.2. Các lớp CK10C, Điện 10C, May 3, MA1A1, MA1A2, MA1A3, LT CĐ Điện 1, LT CĐ Hàn 1, LT CĐ CTXH 1A, LT CĐ CTXH 1B:

- Chính trị: Tự luận

- Lý thuyết nghề: Tự luận + Trắc nghiệm; Riêng lớp LT CĐ CTXH 1A và 1B thi tự luận.

- Thực hành nghề: TH kỹ năng tổng hợp; Riêng lớp LT CĐ CTXH 1A và 1B tiến hành làm và bảo vệ khóa luận.

Ghi chú: Đối với 2 lớp LT CĐ Điện 1 và LT CĐ Hàn 1 đề được xây dựng theo hướng dẫn của Tổng cục Dạy nghề.

6. Thời gian làm bài: 

      - Toán:       120 phút

      - Vật lý:      90 phút

      - Hóa học: 90 phút

      - Chính trị: 90 phút

- Lý thuyết nghề: + Đề tự luận: 120 phút

+ Đề tự luận + trắc nghiệm: 90 phút

- Thực hành nghề: Không quá 12 giờ (riêng nghề CTXH có qui định riêng).


Các thông tin đã đưa ...
Lịch trực lễ 30/4 và 1/5 (28/04/2014)
Tết trồng cây xuân giáp ngọ 2014 (19/02/2014)
Ban giám hiệu nhà Trường làm việc với lãnh đạo Công ty Tokyo Style (15/01/2014)
 
Đăng nhập
Tài đăng nhập:
Mật khẩu:
 
Thông báo
Danh sách HSSV được cấp học bổng khuyến khích học nghề học kỳ I năm học 2014 - 2015
Kế hoạch dự giờ và kiểm tra hồ sơ giáo án
Thông báo nghĩ lễ 30/4 và 1/5/2014
Lịch dự giờ kết hợp kiểm tra hồ sơ sổ giáo án
Thông báo về việc triển khai lao động
Thông báo về hướng dẫn công tác chủ nhiệm
 
Thư viện ảnh
 
Thăm dò ý kiến
Bạn thích học ngành nghề nào?
Công nghệ thông tin
Cơ khí chế tạo
Điện dân dụng
Xây dựng dân dụng
Điện tử viễn thông
Nhiệt điện lạnh
Cơ động lực (ô tô)
Cơ điện tử
Ngành khác
Bình chọn | Xem kết quả
 
 
 
 

Trường Cao đẳng  nghề  Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 51 đường 2/9 Phường Phú Bài - Thị Xã Hương Thủy
Điện thoại: 054.3863298
Website: www.cdnthuathienhue.edu.vn
Phát triển bởi Netasoft