Thông báo **** Thông báo nhập học khóa mới năm học 2018 - 2019 **** Thông báo tuyển sinh năm học 2018 - 2019 **** Giải bóng bàn cán bộ, giáo viên, công nhân viên **** Lịch trực lễ 30/4, 1/5 và Festival  
 
Danh mục
Trang chủ
Giới thiệu về trường
Các Khoa
Các Phòng chuyên môn
Đào tạo
Tuyển sinh và Tốt nghiệp
Thông tin sinh viên
Nghiên cứu khoa học
Tài nguyên
Thư viện Trường
Đoàn thể
Văn bản quy phạm pháp luật
Thông báo cho sinh viên
Lịch công tác
Tin tức - sự kiện
 
Tin tức của Trường
 
 
Tin tức giáo dục
 
 
Tin tức tổng hợp
 
Danh bạ điện thoại
Thư viện ảnh
Góc thư giãn
Liên hệ
Hoạt động sản xuất kinh doanh
Mặt hàng sản xuất
Hoạt động trung tâm
Đặt hàng trực tuyến
Khách hàng đối tác
 
Thông báo cho sinh viên
Kế hoạch kiểm tra kết thúc các môn học chung và các môn văn hóa của các lớp khóa 10,11,12
Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh-sinh viên" năm học 2013 - 2014
Thông báo về việc đăng ký thi lại tốt nghiệp văn hóa
Kế hoạch thi tốt nghiệp văn hóa
Thời khóa biểu Khoa Cơ Khí áp dụng từ ngày 20/5/2013
Danh sách học sinh khóa 10,11 đã đóng học phí đến ngày 14/5/2013
 
Thông tin sinh viên
Thời khóa biểu
Lịch thi học kỳ
Thi lại - học lại
Kết quả học tập
Thông tin học bổng
Ký túc xá, nhà trọ
Nội quy - quy chế
Thông tin việc làm
Chính sách chế độ
 
Tổng truy cập: 51449
Đang truy cập: 42
 
Tin tức của Trường
Kế hoạch nghỉ hè năm học 2012 - 2013 (13/06/2013)
Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2012 - 2013, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch nghỉ hè như sau:

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỪA THIÊN HUẾ

 

Số:      / KH-CĐN

Thừa Thiên Huế, ngày     tháng    năm 2013

 

KẾ HOẠCH NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2012 - 2013

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2012 - 2013, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên  Huế ban hành kế hoạch nghỉ hè như sau:

I. Thời gian nghỉ hè:

1. Thời gian nghỉ của học sinh:

Từ ngày 15/07/2013 đến hết ngày 25/08/2013. Riêng các lớp Điện 9C,  Điện10A, CK9C1, CK9C2, CK10A, CTXH 2 thi tốt nghiệp theo kế hoạch.

2. Thời gian nghỉ của CB - GV:

Từ  ngày  22/07/2013 đến hết ngày 18/08/2013. Riêng các lớp ngắn hạn và các lớp Kỹ thuật chế biến món ăn vẫn học bình thường.

II. Nội dung công việc:

- Tất cả các đơn vị trực thuộc nhà trường tích cực tổ chức công tác tuyển sinh năm học 2013 - 2014 hoàn thành chỉ tiêu được giao.

- Hội đồng thi tốt nghiệp thực hiện theo kế hoạch số 239/KH-CĐN ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế.

1. Đối với học sinh:

- Thời gian tổ chức kiểm tra kết thúc lần 2 từ ngày 26/08/2013 đến 31/08/2013. Các khoa thông báo lịch kiểm tra cụ thể cho học sinh các lớp và nộp về phòng Đào tạo trước ngày 23/08/2013.

2. Đối với Giáo viên:

- Hoàn thành điểm tổng kết lần 1 học kỳ 2 trước ngày 18/07/2012.

- Hoàn thành các loại hồ sơ theo quy định trước 20/07/2012.

- GV chủ nhiệm phối hợp các bộ phận liên quan đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh sau khi có kết quả kiểm tra kết thúc lần I.

- Trong thời gian nghỉ hè: chuẩn bị Giáo trình, giáo án, bài giảng cho năm học 2013-2014 theo kế hoạch.

3. Đối với các Khoa, Tổ chuyên môn:

- Kiểm kê số vật tư còn tồn và lên kế hoạch đề nghị mua vật tư, thiết bị phục vụ cho thực hành trong năm học 2013-2014 (Hoàn thành trước 15/07/2013).

- Tổ chức kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng thiết bị máy móc chuẩn bị cho năm học mới.

- Kết hợp với phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch Giáo viên cho năm học 2013-2014 và hoàn thành trước ngày 26 tháng 06 năm 2013 (Dự kiến kế hoạch giáo viên cho các lớp theo kế hoạch tuyển sinh năm học 2013-2014).

- Phân công giáo viên trực nghiêm túc

4. Đối với các phòng:

a.  Phòng Quản lý học sinh

-   Thông báo về gia đình  học sinh: Thời gian nghỉ hè, các khoản đóng góp đầu năm  học mới.

-   Tổng hợp, đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh năm học 2012-2013.

-   Triển khai kế hoạch lao động cho học sinh trước và sau khi nghỉ hè.

b. Phòng Đào tạo:

-   Tổng hợp điểm học kỳ 2 trước 20/07/2012.

-   Kết hợp với phòng Tổ chức Hành chính và các khoa, tổ bộ môn lên kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị chuẩn bị cho năm học mới.

-   Xây dựng  kế hoạch giáo viên tham gia giảng dạy trong năm học mới trước khi nghỉ hè.

-   Tiếp tục mở các lớp đào tạo nghề nông thôn, người nghèo theo kế hoạch. Đồng thời phân công CB theo dõi, kiểm tra và thường xuyên nắm tình hình.

c. Phòng TCHC - TV:

- Kết hợp với các bộ phận liên quan để mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ năm học mới.

- Phân công CBGV trực hè.

d. Phòng Quản trị cơ sở vật chất:

- Kết hợp với các bộ phận liên quan để kiểm tra máy móc, trang thiết bị hưng hỏng có phương án sửa chữa phục vụ năm học mới.

- Kiểm kê tài sản tại các xưởng thực hành, phòng lý thuyết để niêm phong.

e. Phòng NCKH:

- Hoàn thành công tác tự kiểm định

Trên đây là kế hoạch nghỉ hè, đề nghị các phòng, khoa, tổ bộ môn và tất cả  CB-GV thực hiện nghiêm túc.

 

     Nơi nhận:

           - Ban GH;

           - Các phòng, khoa;

           - Toàn thể HS;

           - Lưu VT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 Đã ký

  

 

 

HUỲNH TÍN

Các thông tin đã đưa ...
Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI - năm 2013 (30/05/2013)
Thông báo về việc thi lại tốt nghiệp văn hóa (27/05/2013)
 
Đăng nhập
Tài đăng nhập:
Mật khẩu:
 
Thông báo
Danh sách HSSV được cấp học bổng khuyến khích học nghề học kỳ I năm học 2014 - 2015
Kế hoạch dự giờ và kiểm tra hồ sơ giáo án
Thông báo nghĩ lễ 30/4 và 1/5/2014
Lịch dự giờ kết hợp kiểm tra hồ sơ sổ giáo án
Thông báo về việc triển khai lao động
Thông báo về hướng dẫn công tác chủ nhiệm
 
Thư viện ảnh
 
Thăm dò ý kiến
Bạn thích học ngành nghề nào?
Công nghệ thông tin
Cơ khí chế tạo
Điện dân dụng
Xây dựng dân dụng
Điện tử viễn thông
Nhiệt điện lạnh
Cơ động lực (ô tô)
Cơ điện tử
Ngành khác
Bình chọn | Xem kết quả
 
 
 
 

Trường Cao đẳng  nghề  Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 51 đường 2/9 Phường Phú Bài - Thị Xã Hương Thủy
Điện thoại: 054.3863298
Website: www.cdnthuathienhue.edu.vn
Phát triển bởi Netasoft