Lễ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam **** Thông báo **** Thông báo nhập học khóa mới năm học 2018 - 2019 **** Thông báo tuyển sinh năm học 2018 - 2019 **** Giải bóng bàn cán bộ, giáo viên, công nhân viên  
 
Danh mục
Trang chủ
Giới thiệu về trường
Các Khoa
Các Phòng chuyên môn
Đào tạo
Tuyển sinh và Tốt nghiệp
Thông tin sinh viên
Nghiên cứu khoa học
Tài nguyên
Thư viện Trường
Đoàn thể
Văn bản quy phạm pháp luật
Thông báo cho sinh viên
Lịch công tác
Tin tức - sự kiện
 
Tin tức của Trường
 
 
Tin tức giáo dục
 
 
Tin tức tổng hợp
 
Danh bạ điện thoại
Thư viện ảnh
Góc thư giãn
Liên hệ
Hoạt động sản xuất kinh doanh
Mặt hàng sản xuất
Hoạt động trung tâm
Đặt hàng trực tuyến
Khách hàng đối tác
 
Thông báo cho sinh viên
Kế hoạch kiểm tra kết thúc các môn học chung và các môn văn hóa của các lớp khóa 10,11,12
Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh-sinh viên" năm học 2013 - 2014
Thông báo về việc đăng ký thi lại tốt nghiệp văn hóa
Kế hoạch thi tốt nghiệp văn hóa
Thời khóa biểu Khoa Cơ Khí áp dụng từ ngày 20/5/2013
Danh sách học sinh khóa 10,11 đã đóng học phí đến ngày 14/5/2013
 
Thông tin sinh viên
Thời khóa biểu
Lịch thi học kỳ
Thi lại - học lại
Kết quả học tập
Thông tin học bổng
Ký túc xá, nhà trọ
Nội quy - quy chế
Thông tin việc làm
Chính sách chế độ
 
Tổng truy cập: 75627
Đang truy cập: 20
 
Tin tức của Trường
Quyết Định công nhận đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp văn hóa và danh sách dự thi tốt nghiệp văn hóa (22/06/2013)
Quyết định về việc công nhận học sinh các lớp CK 9C, Điện 9C, Điện 10C, Công tác xã hội 2, CK10C, CK10A, Điện 8C và May thời trang 3 đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp văn hóa

 

UBDN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỪA THIÊN HUẾ

 

 

Số: 309/QĐ-CĐN

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 06 năm 2013

  

QUYẾT ĐỊNH

 

(Về việc công nhận học sinh các lớp CK 9C, Điện 9C, Điện 10C,  Công tác xã hội 2, CK10C, CK10A, Điện 8C  và May thời trang 3 đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp văn hóa)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THỪA THIÊN HUẾ

           - Căn cứ Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 24 tháng 05 năm 2007 về việc ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy;

           - Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-BLĐTBXH ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thành lập trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thi tốt nghiệp ngày 20 tháng 06 năm 2013 về việc xét học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp;

- Theo đề nghị của Hội đồng thi tốt nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH

 

                Điều 1: Công nhận 55 học sinh các lớp:  CK 9C, Điện 9C, Điện 10C,  Công tác xã hội 2, CK10C, CK10A, Điện 8C và May thời trang 3 đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp văn hóa, trong đó:

+ Lớp CK9C: 02 học sinh (Có danh sách kèm theo).

+ Lớp Điện9C: 02 học sinh (Có danh sách kèm theo).

+ Lớp Điện 10C: 24 học sinh (Có danh sách kèm theo).

+ Lớp Công tác xã hội 2: 4 học sinh (Có danh sách kèm theo).

+ Lớp CK10C: 14 học sinh (Có danh sách kèm theo).

+ Lớp CK10A: 01 học sinh (Có danh sách kèm theo).

+ Lớp May thời trang 3: 7 học sinh (Có danh sách kèm theo).

+ Lớp Điện 8C: 01 học sinh (Có danh sách kèm theo).

Và 3 học sinh các lớp CK10C và Điện 10C không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp văn hóa, trong đó:

+ Lớp CK10C: 01 học sinh (Có danh sách kèm theo).

+ Lớp Điện 10C: 02 học sinh (Có danh sách kèm theo).

Điều 2: Giao Hội đồng thi tốt nghiệp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp chặt chẽ và theo đúng quy định.

                Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng thi tốt nghiệp, các Phòng, Khoa liên quan và các học sinh có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:

 KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

    - Sở LĐTBXH(để báo cáo);

    - Như điều 3;

    - Lưu VT, ĐT.

 

Đã ký

 

Huỳnh Tín

 

Tập tin đính kèm:

Các thông tin đã đưa ...
Kế hoạch nghỉ hè năm học 2012 - 2013 (13/06/2013)
Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI - năm 2013 (30/05/2013)
Thông báo về việc thi lại tốt nghiệp văn hóa (27/05/2013)
 
Đăng nhập
Tài đăng nhập:
Mật khẩu:
 
Thông báo
Danh sách HSSV được cấp học bổng khuyến khích học nghề học kỳ I năm học 2014 - 2015
Kế hoạch dự giờ và kiểm tra hồ sơ giáo án
Thông báo nghĩ lễ 30/4 và 1/5/2014
Lịch dự giờ kết hợp kiểm tra hồ sơ sổ giáo án
Thông báo về việc triển khai lao động
Thông báo về hướng dẫn công tác chủ nhiệm
 
Thư viện ảnh
 
Thăm dò ý kiến
Bạn thích học ngành nghề nào?
Công nghệ thông tin
Cơ khí chế tạo
Điện dân dụng
Xây dựng dân dụng
Điện tử viễn thông
Nhiệt điện lạnh
Cơ động lực (ô tô)
Cơ điện tử
Ngành khác
Bình chọn | Xem kết quả
 
 
 
 

Trường Cao đẳng  nghề  Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 51 đường 2/9 Phường Phú Bài - Thị Xã Hương Thủy
Điện thoại: 054.3863298
Website: www.cdnthuathienhue.edu.vn
Phát triển bởi Netasoft