Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học Xây dựng hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến **** Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo học sinh, sinh viên trường Cao đẳng nghề Thừa thiên Huế năm 2020 **** Đại hội Đảng bộ trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 **** Thông báo tuyển sinh Trung cấp, Cao đẳng năm học 2020-2021 **** Thông báo tuyển sinh Trung cấp, Cao đẳng năm học 2019 - 2020  
 
Danh mục
Trang chủ
Giới thiệu về trường
Các Khoa
Các Phòng chuyên môn
 
Phòng Đào tạo
 
 
Phòng quản lý học sinh
 
 
Phòng Hành chính Tổ chức
 
 
Phòng Kế toán Tài vụ
 
Đào tạo
Tuyển sinh và Tốt nghiệp
Thông tin sinh viên
Phòng KT-KĐ-NCKH-HTQT
Tài nguyên
Thư viện Trường
Đoàn thể
Văn bản quy phạm pháp luật
Thông báo cho sinh viên
Lịch công tác
Tin tức - sự kiện
Danh bạ điện thoại
Thư viện ảnh
Góc thư giãn
Liên hệ
Hoạt động sản xuất kinh doanh
Mặt hàng sản xuất
Hoạt động trung tâm
Đặt hàng trực tuyến
Khách hàng đối tác
 
Thông báo cho sinh viên
Kế hoạch kiểm tra kết thúc các môn học chung và các môn văn hóa của các lớp khóa 10,11,12
Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh-sinh viên" năm học 2013 - 2014
Thông báo về việc đăng ký thi lại tốt nghiệp văn hóa
Kế hoạch thi tốt nghiệp văn hóa
Thời khóa biểu Khoa Cơ Khí áp dụng từ ngày 20/5/2013
Danh sách học sinh khóa 10,11 đã đóng học phí đến ngày 14/5/2013
 
Thông tin sinh viên
Thời khóa biểu
Lịch thi học kỳ
Thi lại - học lại
Kết quả học tập
Thông tin học bổng
Ký túc xá, nhà trọ
Nội quy - quy chế
Thông tin việc làm
Chính sách chế độ
 
Tổng truy cập: 44504
Đang truy cập: 63
 
Phòng Hành chính Tổ chức
Phân công công tác của phòng TCHC & TV (20/10/2017)
Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm

 

PHÂN CÔNG CÔNG TÁC

Kính gửi: Toàn thể Cán bộ, Nhân viên phòng Tổ chức HCQT-TV.

 

- Căn cứ khoản 2 Điều 14 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế qui định chức năng nhiệm vụ của phòng Tổ chức Hành chính, Quản trị và Tài vụ;

- Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-CĐN  ngày 01/8/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế về việc thành lập phòng Tổ chức, hành chính, quản trị và tài vụ.

I. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Công tác Tổ chức, hành chính       

a) Giúp Hiệu trưởng trong việc sắp xếp tổ chức, quản lý và bồi dưỡng giáo viên;

    b) Tổ chức thực hiện chính sách, chế độ đối với giáo viên, cán bộ, nhân viên; Công tác bảo vệ nội bộ, thi đua, khen thưởng và kỷ luật ;

    c) Thực hiện công tác Hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ, lễ tân đối ngoại;

    d) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc mua sắm, quản lý và bảo trì các loại trang thiết bị văn phòng của Trường;

    đ) Tổ chức thực hiện các hoạt động an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, y tế, vệ sinh phòng bệnh, bảo vệ an ninh trật tự trong nhà trường.

2. Công tác Quản trị cơ sở vật chất

a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc mua sắm, quản lý và bảo trì các loại vật tư, trang thiết bị khoa học kỹ thuật của Trường .

b) Đề xuất và thực hiện quyết định của Hiệu trưởng về điều chuyển, sử dụng hoặc tu sữa, cải tạo nhà làm việc, phòng học, nhà ăn, ký túc xá...

c) Quản lý việc thực hiện các hoạt động sản xuất, dịch vụ.

3. Công tác Tài vụ

                a) Giúp Hiệu trưởng quản lý thống nhất về kinh tế tài chính và tài sản chung của Nhà trường ;

                b) Lập kế hoạch thu chi tài chính hàng năm để cấp có thẩm quyền phê duyệt;

                c) Lập quyết toán hàng quí, hàng năm theo đúng các qui định và chế độ kế toán tài chính của Nhà nước;

                d) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư - thiết bị của Nhà trường, kiểm kê đánh giá chất lượng tài sản thiết bị kỹ thuật theo qui định;

                đ) Lập kế hoạch mua sắm, sữa chữa và xây dựng cơ bản hàng năm để cấp có thẩm quyền phê duyệt ;

                e) Cung cấp số liệu học viên vi phạm qui chế nộp học phí, lệ phí và các khoản khác để phòng đào tạo xem xét xử lý theo qui chế ;

                f) Quản lý, phân phối tiền lương, tiền thưởng và các loại bảo hiểm khác (trừ bảo hiểm xã hội ) có liên quan đến cán bộ giáo viên Nhà trường .

II. Phân công trách nhiệm từng thành viên

Do đặc thù công tác của phòng phải bao quát nhiều mảng công việc, để bảo đảm thực hiện tốt các công việc được giao cũng như có sự phối hợp uyễn chuyển, linh động giữa các thành viên, Trưởng phòng Tổ chức HCQT-TV phân công công tác cho các thành viên trong phòng theo từng mãng công việc chính như sau:

1. Đ/c Huỳnh Anh Tuấn phụ trách chung: Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động của phòng, trực tiếp thực hiện một số công việc sau: Giúp Hiệu trưởng trong việc sắp xếp Tổ chức, quản lý và bồi dưỡng Cán bộ, Giáo viên; Công tác bảo vệ nội bộ, quốc phòng an ninh; Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc mua sắm, quản lý các loại trang thiết bị khoa học kỹ thuật của Trường, Quản lý toàn bộ hoạt động của phòng.

2. Đ/c Nguyễn Phúc Hòa Lâm phụ trách công tác vật tư, thi đua, báo cáo: Căn cứ kế hoạch công tác và dự trù vật tư của các đơn vị lập dự trù kinh phí, thẩm định giá vật tư, phối hợp với bộ phận tài vụ để có cơ sở tham mưu BGH ký hợp đồng, cấp phát đúng quy định. Xây dựng báo cao hàng tháng, quý, năm theo đúng quy chế làm việc. Theo dõi công tác thi đua của cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường, quản lý lịch công tác, trang hoàng, quản lý văn phòng phẩm. Định kỳ 6 tháng rà soát hồ sơ cán bộ, giáo viên để bổ sung cập nhật thông tin.

3. Đ/c Huỳnh Hiếu Thảo phụ trách công tác quản lý cơ sở vật chất: Căn cứ kế hoạch công tác và đề xuất của các đơn vị để tham mưu lập dự trù kinh phí cải tạo sửa chữa, bão dưỡng cơ sở vật chất, trang thiết bị trong toàn trường, thẩm định giá vật tư, phối hợp với bộ phận tài vụ để có cơ sở tham mưu BGH ký hợp đồng, cấp phát đúng quy định; Tham mưu điều chuyển trang thiết bị giữa các đơn vị; Lập sổ theo dõi trang thiết bị, phối hợp với bộ phận Tài vụ và các đơn vị tiến hành công tác kiểm kê, đánh giá lại tài sản, đề xuất thanh lý tài sản theo đúng trình tự thủ tục. Kiểm tra, theo dõi công tác vệ sinh của cơ quan.

4. Đ/c Trần Thị Đức Hiền kế toán trưởng phụ trách công tác Tài chính kế toán: Giải quyết các công văn liên quan đến kinh phí gửi lên cấp trên, xây dựng dự toán nguồn ngân sách, nguồn chương trình mục tiêu, nguồn học phí, các nguồn dịch vụ vào đầu năm. Lập kế hoạch theo dõi thu, chi các nguồn, nhập số liệu vào phần mềm để lập báo cáo quyết toán hàng quý, kiểm tra, giám sát các khoản chi tiêu, sử dụng vật tư thiết bị, kiểm kê, đánh giá chất lượng tài sản, thiết bị kỹ thuật của Nhà trường theo đúng qui định. Quản lý các nguồn thu, chi, các khoản khác trong  nhà trường. Đối chiếu với kho bạc hàng quý về kinh phí, trực tiếp làm việc với Sở Tài Chính về tình hình kinh phí, đăng ký quỹ lương cán bộ biên chế với Sở Nội Vụ.

5. Đ/c Hoàng Thị Thu Hiền phụ trách công tác thu học phí, BHXH: Bao gồm thu học phí đối với học sinh, sinh viên, lập phiếu thu theo quy định báo cáo với kho bạc, quản lý biên lai thu học phí định kỳ báo cáo với cơ quan thuế, thông báo danh sách chưa đóng học phí cho phòng đào tạo, quản lý học sinh, sinh viên đúng thời gian quy định tại quy chế làm việc của Trường, mở sổ theo dõi kinh phí để đối chiếu với kho bạc, mở  sổ theo dõi học sinh vào nhập học, bỏ học tại trường và một số công tác khác theo sự phân công của kế toán trưởng; cập nhật số liệu kế toán vào sổ sách và một số công tác khác theo sự phân công của phụ trách kế toán; Quản lý theo dõi và điều chỉnh chế độ bảo hiểm xã hội cho Cán Bộ, Giáo viên, Nhân viên toàn Trường.

6. Đ/c Trần Thị Minh Phương phụ trách thủ quỹ cơ quan, văn thư lưu trữ, lễ tân: Quản lý quĩ tiền mặt cơ quan, chăm lo điều kiện làm việc của Hiệu trưởng. Khi có công văn đến, văn thư vào sổ đăng ký công văn đến và trình Hiệu trưởng trong thời gian sớm nhất, quản lý lưu trữ công văn đi, công văn đến, phô tô tài liệu, quản lý dấu cơ quan, trình ký Hiệu trưởng, lễ tân tiếp khách tại cơ quan. Thu BHYT, BHTT của học sinh, sinh viên. Thời gian thực hiện công tác văn thư vào ngày thứ 2, thứ 6, thứ 3, thứ 5 làm công tác thủ quỹ, thứ 4 làm tại kho lưu trữ.

Trong thời gian Đ/c Hoàng Thị Thu Hiền nghỉ sinh công việc theo dõi thu học phí, theo dõi danh sách đóng học phí, theo dõi danh sách học sinh nhập học,  bỏ học báo cáo phòng Đào tạo và quản lý HSSV do Đ/c Trần Minh Phương đảm nhận.

7. Đ/c Nguyễn Văn Khương, Đ/c Phạm Đình Hạnh phụ trách công tác Bảo vệ Cơ quan: Bao gồm công tác bảo vệ toàn bộ tài sản, thiết bị của cơ quan, sắp xếp trật tự phương tiện của HSSV, Cán bộ, Giáo viên trong phạm vi khuôn viên Nhà trường, giám sát các hoạt động ra vào cổng của học viên, khách liên hệ công tác. Có nhiệm vụ đóng, mở phòng học và kiểm tra tài sản các phòng học lý thuyết gồm bàn, ghế, quạt..., Hội trường của Khu Hiệu bộ sau mỗi buổi học theo thời khóa biểu. Nếu có mất mát, hư hỏng phải kịp thời lập biên bản và báo cáo lãnh đạo phòng phụ trách Cơ sở vật chất để kịp thời xử lý.

8. /c Nguyễn Văn Khương phụ trách chăm sóc cây cảnh; giữ gìn phương tiện cho CBGV, HSSV:  Bao gồm Chăm sóc toàn bộ cây cảnh trong khuôn viên Nhà trường. (có hợp đồng giao khoán riêng).

9. Đ/c Nguyễn Ngọc Thái Sơn phụ trách công tác bảo trì, sửa chữa thiết bị tin học và một số công việc khác: Bao gồm kiểm tra, đề xuất sửa chữa các thiết bị tin học, thiết bị văn phòng của toàn trường, định kỳ mỗi tháng một lần có trách nhiệm bảo dưỡng thiết bị tin học toàn trường, đề xuất mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa, thay thế thiết bị tin học phối hợp với các đơn vị trong việc kiểm tra, lập biên bản các thiết bị hư hỏng báo cáo lãnh đạo phòng phụ trách Cơ sở vật chất để đề xuất phương án sửa chữa khắc phục, tham gia công tác kiểm kê tài sản.

10. Đ/c Trần Tuấn Thọ phụ trách công tác bảo trì sửa chữa điện, nước và một số công việc khác: Bao gồm việc kiểm tra, đề xuất sửa chữa hệ thống điện, nước toàn trường, Định kỳ đầu tuần có trách nhiệm đi kiểm tra hệ thống điện, nước báo cáo với lãnh đạo phòng phụ trách Cơ sở vật chất để đề xuất phương án sửa chữa khắc phục, kiêm nhiệm công tác văn thư vào các ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5 trong tuần; Trang hoàng hội trường.

11. Đ/c Trần Văn Duy phụ trách công tác quản lý và sử dụng phương tiện ô tô: Bao gồm công tác sử dụng phương tiện phục vụ công tác, phục vụ lãnh đạo, kiểm tra phát hiện hỏng hóc để tham mưu, đề xuất biện pháp khắc phục với Trưởng phòng.

Trên đây là bảng phân công công tác theo từng mảng công việc chính của phòng TCHCQT-TV. Đề nghị các Đ/c được phân công bám sát công việc được giao, phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên để hoàn thành công tác chung của phòng, chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về những công việc được phân công.

Trong quá trình thực hiện công việc đề nghị các Đ/c liên tục báo cáo phản hồi tiến độ thực hiện cho trưởng phòng. Ngoài ra, trong quá trình công tác tất yếu sẽ phát sinh nhiều công việc, nhiều vấn đề mới ngoài dự đoán, tuỳ thuộc vào từng tình huống, Trưởng phòng sẽ phân công trực tiếp.

Rất mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ, đầy tâm huyết của các đồng chí. 

Tập tin đính kèm:
 • Tập tin 1

 • Các thông tin đã đưa ...
  (23/12/2013)
  (23/12/2013)
  Kế hoạch công tác tháng 5 Phòng Hành Chính (05/05/2013)
  Mẫu báo cáo CBGV nộp Sở Nội Vụ (09/04/2013)
  Kế hoạch công tác tháng 4 phòng Tổ chức HC-TV (03/04/2013)
  Bảng thống kê phụ cấp thâm niên năm 2013 (08/03/2013)
  BÁO CÁO THÀNH TÍCH (25/01/2013)
  Kế hoạch công tác tháng 2 - Phòng hành chính (25/01/2013)
   
  Đăng nhập
  Tài đăng nhập:
  Mật khẩu:
   
  Thông báo
  Danh sách HSSV được cấp học bổng khuyến khích học nghề học kỳ I năm học 2014 - 2015
  Kế hoạch dự giờ và kiểm tra hồ sơ giáo án
  Thông báo nghĩ lễ 30/4 và 1/5/2014
  Lịch dự giờ kết hợp kiểm tra hồ sơ sổ giáo án
  Thông báo về việc triển khai lao động
  Thông báo về hướng dẫn công tác chủ nhiệm
   
  Thư viện ảnh
   
  Thăm dò ý kiến
  Bạn thích học ngành nghề nào?
  Công nghệ thông tin
  Cơ khí chế tạo
  Điện dân dụng
  Xây dựng dân dụng
  Điện tử viễn thông
  Nhiệt điện lạnh
  Cơ động lực (ô tô)
  Cơ điện tử
  Ngành khác
  Bình chọn | Xem kết quả
   
   
   
   

  Trường Cao đẳng  nghề  Thừa Thiên Huế
  Địa chỉ: 51 đường 2/9 Phường Phú Bài - Thị Xã Hương Thủy
  Điện thoại: 054.3863298
  Website: www.cdnthuathienhue.edu.vn
  Phát triển bởi Netasoft