Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học Xây dựng hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến **** Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo học sinh, sinh viên trường Cao đẳng nghề Thừa thiên Huế năm 2020 **** Đại hội Đảng bộ trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 **** Thông báo tuyển sinh Trung cấp, Cao đẳng năm học 2020-2021 **** Thông báo tuyển sinh Trung cấp, Cao đẳng năm học 2019 - 2020  
 
Danh mục
Trang chủ
Giới thiệu về trường
Các Khoa
Các Phòng chuyên môn
 
Phòng Đào tạo
 
 
Phòng quản lý học sinh
 
 
Phòng Hành chính Tổ chức
 
 
Phòng Kế toán Tài vụ
 
Đào tạo
Tuyển sinh và Tốt nghiệp
Thông tin sinh viên
Phòng KT-KĐ-NCKH-HTQT
Tài nguyên
Thư viện Trường
Đoàn thể
Văn bản quy phạm pháp luật
Thông báo cho sinh viên
Lịch công tác
Tin tức - sự kiện
Danh bạ điện thoại
Thư viện ảnh
Góc thư giãn
Liên hệ
Hoạt động sản xuất kinh doanh
Mặt hàng sản xuất
Hoạt động trung tâm
Đặt hàng trực tuyến
Khách hàng đối tác
 
Thông báo cho sinh viên
Kế hoạch kiểm tra kết thúc các môn học chung và các môn văn hóa của các lớp khóa 10,11,12
Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh-sinh viên" năm học 2013 - 2014
Thông báo về việc đăng ký thi lại tốt nghiệp văn hóa
Kế hoạch thi tốt nghiệp văn hóa
Thời khóa biểu Khoa Cơ Khí áp dụng từ ngày 20/5/2013
Danh sách học sinh khóa 10,11 đã đóng học phí đến ngày 14/5/2013
 
Thông tin sinh viên
Thời khóa biểu
Lịch thi học kỳ
Thi lại - học lại
Kết quả học tập
Thông tin học bổng
Ký túc xá, nhà trọ
Nội quy - quy chế
Thông tin việc làm
Chính sách chế độ
 
Tổng truy cập: 44478
Đang truy cập: 41
 
Phòng Hành chính Tổ chức
BÁO CÁO THÀNH TÍCH (25/01/2013)
Phòng Tổ chức Hành chính – Tài vụ Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế được thành lập theo Quyết định số 250/QĐ-CĐN ngày 14/9/2012 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế.


PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ

 

Điện thoại: 0543.863298 - Fax: 0543.863298

Trưởng phòng: Huỳnh Anh Tuấn ĐT: 0903510610

Phó trưởng phòng: Nguyễn Phúc Hòa Lâm ĐT: 0908558486

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH:

1. Đặc điểm, tình hình:

Phòng Tổ chức Hành chính – Tài vụ Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế được thành lập theo Quyết định số 250/QĐ-CĐN  ngày 14/9/2012 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng  nghề Thừa Thiên Huế.

Số lượng cán bộ: 12 đ/c, trong đó:

-         Cán bộ hành chính              : 03

-         Kế toán                                : 02

-         Văn thư, Thủ quĩ, Y tế        : 01

-         Lái xe                                  : 02

-         Bảo vệ cơ quan                   : 02

-         Vệ sinh tạp vụ                     : 02

 2. Chức năng, nhiệm vụ:

  - Giúp Hiệu trưởng trong việc sắp xếp tổ chức, quản lý và bồi dưỡng giáo viên;

  -  Tổ chức thực hiện chính sách, chế độ đối với giáo viên, cán bộ, nhân viên ; Công tác bảo vệ nội bộ, thi đua, khen thưởng và kỷ luật;

  -  Thực hiện công tác Hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ, lễ tân đối ngoại;

  - Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc mua sắm, quản lý và bảo trì các loại trang thiết bị văn phòng của Trường.

  - Tổ chức thực hiện các hoạt động an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, y tế, vệ sinh phòng bệnh, bảo vệ an ninh trật tự trong nhà trường.

          - Giúp Hiệu trưởng quản lý thống nhất về kinh tế tài chính và tài sản chung của Nhà trường;

          - Lập kế hoạch thu chi tài chính hàng năm để cấp có thẩm quyền phê duyệt;

          - Lập quyết toán hàng quí, hàng năm theo đúng các qui định và chế độ kế toán tài chính của Nhà nước;

          - Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư - thiết bị của Nhà trường, kiểm kê đánh giá chất lượng tài sản thiết bị kỹ thuật theo qui định;

          - Lập kế hoạch mua sắm, sữa chữa và xây dựng cơ bản hàng năm để cấp có thẩm quyền phê duyệt;

          - Cung cấp số liệu học viên vi phạm qui chế nộp học phí, lệ phí và các khoản khác để phòng đào tạo xem xét xử lý theo qui chế;

          - Quản lý, phân phối tiền lương, tiền thưởng và các loại bảo hiểm khác (trừ bảo hiểm xã hội ) có liên quan đến cán bộ giáo viên Nhà trường.

II. Thành tích đạt được:                                                             

1. Trong năm 2012, tập thể phòng Tổ chức HC-TV đã đoàn kết, nhất trí cùng nhau nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch công tác của phòng, phối hợp chặt chẽ cùng các Phòng, Khoa, Trung tâm tổ chức thực hiện các kế hoạch hoạt động của Nhà trường. Đặc biệt, với chức năng của mình, phòng đã tích cực đề xuất ý kiến, tham mưu với lãnh đạo nhà trường trong việc tháo gỡ khó khăn, cũng như thực hiện có hiệu quả các kế hoạch Nhà trường đề ra. Trong đó, nỗi bật một số mãng công tác chính như sau:

- Hoàn thành tốt hồ sơ thủ tục đề án thành lập trường Cao đẳng nghề.

- Tham mưu công tác Cán bộ, hoàn thiện hồ sơ thành lập các phòng, khoa, trung tâm, đồng thời hoàn thiện các thủ tục bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công lế Công bố Quyết định thành lập trường.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác tuyển dụng viên chức đúng quy định.

- Tích cực bám sát, phối hợp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản của nhà trường.

- Tích cực tham mưu, chủ trì trong việc lập các kế hoạch sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu, nghề trọng điểm, triển khai thực hiện tổ chức đấu thầu, hoàn tất các thủ tục hồ sơ mua sắm thiết bị theo đúng qui trình, chế độ tài chính qui định.

- Chủ trì tổng hợp và lập các kế hoạch mua sắm vật tư, kế hoạch tài chính, kế hoạch đào tạo, Tổ chức triển khai cung cấp vật tư phục vụ đào tạo kịp thời, đảm bảo chất lượng.

- Chủ trì soạn thảo các văn bản có chất lượng trình lãnh đạo Nhà trường xem xét phê duyệt như các dự án, đề án, qui chế hoạt động, chương trình hành động, hồ sơ mời thầu và các văn bản hành chính khác.

- Thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo đột xuất cũng như định kỳ trình lãnh đạo trường phê duyệt báo cáo lãnh đạo cấp trên đúng nội dung yêu cầu, đảm bảo tiến độ thời gian.

- Phối hợp thực hiện trong việc tổ chức các hoạt động khai giảng, bế giảng, và các hoạt động thường xuyên khác trong nhà trường một cách hiệu quả.

- Thường xuyên khắc phục những sự cố thiết bị văn phòng, thiết bị máy tính phục vụ công tác đào tạo một cách kịp thời, đảm bảo hoạt động cũng như công tác đào tạo.

- Tổ chức các công tác thu, chi, theo dõi kiểm kê tài sản, quyết toàn tài chính cơ quan đúng qui định của pháp luật cũng như chế độ tài chính kế toán.

- Tổ chức công tác bảo vệ, vệ sinh, chăm sóc cảnh quan môi trường cơ quan đảm bảo xanh sạch đẹp.

- Các cán bộ trong phòng đã tích cực trong việc nghiên cứu văn bản, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tham mưu chính xác, có hiệu quả với lãnh đạo trường trên các mặt hoạt động.

2. Để đạt được những thành tích nêu trên, phòng Tổ chức Hành chính – Tài vụ đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Nhà trường, sự phối hợp nhịp nhàng của các phòng, khoa, trung tâm. Bên cạnh đó, mỗi Cán bộ, nhân viên của phòng không ngừng nổ lực trong công tác, thường xuyên học tập nâng cao trình độ, áp dụng nhiều sáng kiến trong công việc.

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước: Mỗi Cán bộ nhân viên phòng Tổ chức HC-TV luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị và chỉ đạo của cấp trên và của ngành. Lãnh đạo phòng luôn quan tâm đến đời sống, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, nhân viên. Mỗi cán bộ, nhân viên luôn hưởng ứng nhiệt tình các phong trào hoạt động đoàn thể, văn hóa văn nghệ TDTT, đóng góp các quỹ từ thiện.

 III/ CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

1.     Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2009

Lao động tiên tiến

Quyết định số 01/QĐ-LĐTBXH ngày 04/01/2010 của Sở Lao động TB&XH

2010

Lao động tiên tiến

Quyết định số 256/QĐ-LĐTBXH ngày 20/12/2010 của Sở Lao động TB&XH

2011

Lao động tiên tiến

Quyết định số 202/QĐ-LĐTBXH ngày 19/12/2011 của Sở Lao động TB&XH

2.     Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2009

Chứng nhận

Quyết định số 01/QĐ-LĐTBXH ngày 04/01/2010 của Sở Lao động TB&XH

2010

Chứng nhận

Quyết định số 256/QĐ-LĐTBXH ngày 20/12/2010 của Sở Lao động TB&XH

2011

Chứng nhận

Quyết định số 202/QĐ-LĐTBXH ngày 19/12/2011 của Sở Lao động TB&XH

 
Đăng nhập
Tài đăng nhập:
Mật khẩu:
 
Thông báo
Danh sách HSSV được cấp học bổng khuyến khích học nghề học kỳ I năm học 2014 - 2015
Kế hoạch dự giờ và kiểm tra hồ sơ giáo án
Thông báo nghĩ lễ 30/4 và 1/5/2014
Lịch dự giờ kết hợp kiểm tra hồ sơ sổ giáo án
Thông báo về việc triển khai lao động
Thông báo về hướng dẫn công tác chủ nhiệm
 
Thư viện ảnh
 
Thăm dò ý kiến
Bạn thích học ngành nghề nào?
Công nghệ thông tin
Cơ khí chế tạo
Điện dân dụng
Xây dựng dân dụng
Điện tử viễn thông
Nhiệt điện lạnh
Cơ động lực (ô tô)
Cơ điện tử
Ngành khác
Bình chọn | Xem kết quả
 
 
 
 

Trường Cao đẳng  nghề  Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 51 đường 2/9 Phường Phú Bài - Thị Xã Hương Thủy
Điện thoại: 054.3863298
Website: www.cdnthuathienhue.edu.vn
Phát triển bởi Netasoft