Lễ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam **** Thông báo **** Thông báo nhập học khóa mới năm học 2018 - 2019 **** Thông báo tuyển sinh năm học 2018 - 2019 **** Giải bóng bàn cán bộ, giáo viên, công nhân viên  
 
Danh mục
Trang chủ
Giới thiệu về trường
Các Khoa
Các Phòng chuyên môn
 
Phòng Đào tạo
 
 
Phòng quản lý học sinh
 
 
Phòng Hành chính Tổ chức
 
 
Phòng Kế toán Tài vụ
 
Đào tạo
Tuyển sinh và Tốt nghiệp
Thông tin sinh viên
Nghiên cứu khoa học
Tài nguyên
Thư viện Trường
Đoàn thể
Văn bản quy phạm pháp luật
Thông báo cho sinh viên
Lịch công tác
Tin tức - sự kiện
Danh bạ điện thoại
Thư viện ảnh
Góc thư giãn
Liên hệ
Hoạt động sản xuất kinh doanh
Mặt hàng sản xuất
Hoạt động trung tâm
Đặt hàng trực tuyến
Khách hàng đối tác
 
Thông báo cho sinh viên
Kế hoạch kiểm tra kết thúc các môn học chung và các môn văn hóa của các lớp khóa 10,11,12
Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh-sinh viên" năm học 2013 - 2014
Thông báo về việc đăng ký thi lại tốt nghiệp văn hóa
Kế hoạch thi tốt nghiệp văn hóa
Thời khóa biểu Khoa Cơ Khí áp dụng từ ngày 20/5/2013
Danh sách học sinh khóa 10,11 đã đóng học phí đến ngày 14/5/2013
 
Thông tin sinh viên
Thời khóa biểu
Lịch thi học kỳ
Thi lại - học lại
Kết quả học tập
Thông tin học bổng
Ký túc xá, nhà trọ
Nội quy - quy chế
Thông tin việc làm
Chính sách chế độ
 
Tổng truy cập: 75478
Đang truy cập: 51
 
Phòng Kế toán Tài vụ
DANH SÁCH HỌC SINH KHÓA MỚI ĐÓNG HỌC PHÍ (06/11/2011)

DANH SÁCH ĐÓNG HỌC PHÍ CỦA HỌC SINH KHÓA MỚI

 

STT Họ và tên  Lớp  HỌC PHÍ  GHI CHÚ 
1 NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC Điện DD36T 200,000  
2 NGUYỄN VĂN TIẾN Điện DD36T 200,000  
3 NGUYỄN ĐỨC QUYỀN Điện DD36T 200,000  
4 ĐÀO VĂN HUY HOÀNG Điện DD36T 200,000  
5 ĐỖ DUY TRƯỜNG Hàn 36T 200,000  
6 NGÔ TUẤN Hàn 36T 200,000  
7 LÊ ĐÌNH BÁC MAN Điện DD36T 200,000  
8 NGUYỄN ĐẠT Hàn 36T 200,000  
9 NGÔ ĐẮC THÀNH CÔNG Điện DD36T 200,000  
10 PHẠM TUẤN Hàn 36T 200,000  
11 LÊ CƯỜNG Hàn 36T 700,000  
12 MAI VĂN THÀNH Điện DD36T 200,000  
13 BÙI KHẮC PHI HÙNG Hàn 36T 200,000  
14 ĐOÀN VĂN QUÝ Điện DD36T 200,000  
15 LÊ VĂN MINH TRÍ Điện DD36T 200,000  
16 TRẦN NHƯ DUẪN Điện DD36T 200,000  
17 ĐINH THANH SƠN Hàn 36T 200,000  
18 NGUYỄN HOÀNG LONG Hàn 36T 200,000  
19 NGUYỄN QUỐC THIỆN Điện DD36T 200,000  
20 VƯƠNG THÀNH HƯNG Điện DD36T 200,000  
21 NGUYỄN THANH CA Hàn 36T 200,000  
22 ĐÀO TẤN VŨ Hàn 36T 200,000  
23 VÕ VĂN PHƯƠNG Điện DD36T 200,000  
24 MA THỪA Sữa lắp mtính 200,000  
25 HOÀNG NHẬT TRƯỜNG Điện DD36T 200,000  
26 LẠI ĐÌNH DŨNG Điện DD36T 200,000  
27 HOÀNG PHÚC Hàn 36T 200,000  
28 NGUYỄN THANH TRÍ Điện DD36T 200,000  
29 LÊ QUANG TRƯỜNG Hàn 36T 200,000  
30 LÊ QUANG THƯỞNG Hàn 36T 200,000  
31 MAI PHAN XUÂN CHÁNH Điện DD36T 200,000  
32 PHẠM PHƯỚC TƯỢNG  Điện DD36T 200,000  
33 NGUYỄN MẠNH TRÍ Hàn 36T 200,000  
34 ĐẶNG NGỌC TÂM Hàn 36T 200,000  
35 TRƯƠNG QUANG MƯỜI Hàn 36T 200,000  
36 NGUYỄN ĐỨC LANH Hàn 36T 200,000  
37 NGUYỄN THÀNH CÔNG Điện DD36T 200,000  
38 VÕ ĐẠI SANG Hàn 36T 700,000  
39 NGUYỄN THANH HÙNG Hàn 36T 200,000  
40 NGUYỄN QUỐC HUY Hàn 36T 200,000  
41 NGUYỄN THÀNH LUÂN Điện DD36T 700,000  
42 VĂN MINH THANH NHÂN Hàn 36T 700,000  
43 PHẠM VĂN HIẾU Hàn 36T 200,000  
44 HUỲNH VĂN VẪN Điện DD36T 200,000  
45 LÊ ĐỨC TRUNG Hàn 36T 200,000  
46 NGUYỄN ĐỨC HẬU Điện DD36T 200,000  
47 HOÀNG PHÚ Điện DD36T 200,000  
48 HOÀNG THANH LÃM Điện DD36T 200,000  
49 BẠCH NHẬT QUỐC Điện lạnh 36T 200,000  
50 HỒ MINH QUANG Điện DD36T 200,000  
51 HỒ VĂN HỒ Hàn 36T 200,000  
52 LÊ TRỌNG LỰC Điện DD36T 200,000  
53 LÊ ĐỨC QUANG Hàn 36T 200,000  
54 NGUYỄN ĐÌNH LONG Điện DD36T 200,000  
55 NGUYỄN VĂN SÁU  Điện lạnh 36T 200,000  
56 NGUYỄN THANH VỸ Hàn 36T 200,000  
57 TRẦN GIA XUÂN ĐỊNH Điện DD36T 200,000  
58 LÊ ĐỨC HẢO Hàn 36T 200,000  
59 VĨNH TÍNH Điện DD36T 200,000  
60 HỒ SỸ TÂN Điện CN&TĐH24T 700,000  
61 NGUYỄN ĐÌNH HỮU ĐỨC Điện DD36T 700,000  
62 NGUYỄN THANH HÙNG Điện CN&TĐH24T 320,000  
63 HỒ ANH QUÝ Điện CN&TĐH24T 320,000  
64 VÕ HUẾ Điện DD36T 200,000  
65 TRẦN TUẤN MINH Điện CN&TĐH24T 400,000  
66 ĐINH VĂN VƯƠNG Điện CN&TĐH24T 700,000  
67 NGUYỄN ĐÌNH HUỲNH Điện CN&TĐH24T 700,000  
68 TỪ SƠN QUỐC  Điện DD36T 200,000  
69 NGUYỄN ÁI  Điện CN&TĐH24T 400,000  
70 NGUYỄN VĂN PHÚ  Hàn 36T 200,000  
71 LÊ KIM HỮU  Hàn 36T 200,000  
72 NGUYỄN VĂN THANH Hàn 36T 200,000  
73 NGÔ VIẾT HÒA  Điện CN&TĐH24T 400,000  
74 VÕ KHẮC TUẤN Điện DD36T 200,000  
75 PHẠM HUỲNH ĐIN Điện CN&TĐH24T 0  
76 BLÚP ALƠN Điện DD36T 0  
77 HỒ VĂN NGHĨA Hàn 36T 200,000  
78 TÔN THẤT TÙNG Điện CN&TĐH24T 400,000  
79 ĐẶNG SỸ TOÀN  Điện CN&TĐH24T 700,000  
80 TRẦN VĂN PẮT Điện CN&TĐH24T 0  
81 PHẠM VĂN NAM Điện CN&TĐH24T 400,000  
82 ĐÀO HỮU SINH Điện CN&TĐH24T 320,000  
83 LÊ DUY DIỆU THẢO  May &tkế ttrang 400,000  
84 HOÀNG VÂN May &tkế ttrang 700,000  
85 PHAN THỊ KIM OANH May &tkế ttrang 400,000  
86 NGUYỄN THỊ LIỄU May &tkế ttrang 200,000  
87 NGUYỄN DƯƠNG  Điện DD36T 200,000  
88 HỒ VĂN HUY Điện DD36T 200,000  
89 HỒ VĂN LONG Điện DD36T 200,000  
90 LÊ XUÂN THÚ  Điện DD36T 200,000  
91 NGUYỄN ĐÌNH TÂY Điện DD36T 200,000  
92 NGUYỄN THỊ DƯƠNG May &tkế ttrang 200,000  
93 LÊ XUÂN HỒNG Điện DD36T 200,000  
94 LÊ VĂN THẮNG Điện DD36T 200,000  
95 TRƯƠNG VĂN LAI Điện DD36T 200,000  
96 NGUYỄN QUANG TRUNG Điện DD36T 0  
97 TRƯƠNG VĂN VIỆT Điện DD36T 0  
98 LÊ THỊ DIỆU  May &tkế ttrang 0  
99 PHAN HỮU ĐĂNG Điện DD36T 200,000  
100 HỒ NHƯ THỦY May &tkế ttrang 400,000  
101 TRẦN VĂN VIỆT Điện DD36T 200,000  
102 NGUYỄN VĂN MINH Điện CN&TĐH24T 320,000  
103 LÊ THỊ MỸ HẠNH  May &tkế ttrang 200,000  
104 LÊ VĂN TÍN  Điện DD36T 200,000  
105 LÊ VĂN VŨ  Điện CN&TĐH24T 320,000  
106 LÊ VĂN TOÀN Điện CN&TĐH24T 320,000  
107 BÙI THANH BÌNH Điện CN&TĐH24T 320,000  
108 NGUYỄN VĂN THÀNH  Điện DD36T 200,000  
109 TRẦN THỊ TRÂM ANH May & Tkế ttrang 200,000  
110 HỒ VĂN BÌNH Điện DD36T 200,000  
111 NGUYỄN VĂN TÀI Điện CN & DD36T 200,000  
112 NGUYỄN VĂN PHÚC Điện CN&DD36T 200,000  
113 LÊ VĂN HỮU  Điện DD36T 200,000  
114 VÕ KIM QUÂN Hàn 36T 200,000  
115 TRẦN THỊ NGỌC THẢO  May & Tkểttang 200,000  
116 PHAN PHÚC HƯNG  Điện DD36T 200,000  
117 LÊ VIẾT HOÀ Điện DD36T 200,000  
      29,640,000  

Các thông tin đã đưa ...
DANH SÁCH HỌC SINH NỘP QUỸ ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN (06/11/2011)
 
Đăng nhập
Tài đăng nhập:
Mật khẩu:
 
Thông báo
Danh sách HSSV được cấp học bổng khuyến khích học nghề học kỳ I năm học 2014 - 2015
Kế hoạch dự giờ và kiểm tra hồ sơ giáo án
Thông báo nghĩ lễ 30/4 và 1/5/2014
Lịch dự giờ kết hợp kiểm tra hồ sơ sổ giáo án
Thông báo về việc triển khai lao động
Thông báo về hướng dẫn công tác chủ nhiệm
 
Thư viện ảnh
 
Thăm dò ý kiến
Bạn thích học ngành nghề nào?
Công nghệ thông tin
Cơ khí chế tạo
Điện dân dụng
Xây dựng dân dụng
Điện tử viễn thông
Nhiệt điện lạnh
Cơ động lực (ô tô)
Cơ điện tử
Ngành khác
Bình chọn | Xem kết quả
 
 
 
 

Trường Cao đẳng  nghề  Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 51 đường 2/9 Phường Phú Bài - Thị Xã Hương Thủy
Điện thoại: 054.3863298
Website: www.cdnthuathienhue.edu.vn
Phát triển bởi Netasoft