Thông báo **** Thông báo nhập học khóa mới năm học 2018 - 2019 **** Thông báo tuyển sinh năm học 2018 - 2019 **** Giải bóng bàn cán bộ, giáo viên, công nhân viên **** Lịch trực lễ 30/4, 1/5 và Festival  
 
Danh mục
Trang chủ
Giới thiệu về trường
Các Khoa
Các Phòng chuyên môn
Đào tạo
Tuyển sinh và Tốt nghiệp
Thông tin sinh viên
 
Thời khóa biểu
 
 
Lịch thi học kỳ
 
 
Thi lại - học lại
 
 
Kết quả học tập
 
 
Thông tin học bổng
 
 
Ký túc xá, nhà trọ
 
 
Nội quy - quy chế
 
 
Thông tin việc làm
 
 
Chính sách chế độ
 
Nghiên cứu khoa học
Tài nguyên
Thư viện Trường
Đoàn thể
Văn bản quy phạm pháp luật
Thông báo cho sinh viên
Lịch công tác
Tin tức - sự kiện
Danh bạ điện thoại
Thư viện ảnh
Góc thư giãn
Liên hệ
Hoạt động sản xuất kinh doanh
Mặt hàng sản xuất
Hoạt động trung tâm
Đặt hàng trực tuyến
Khách hàng đối tác
 
Thông báo cho sinh viên
Kế hoạch kiểm tra kết thúc các môn học chung và các môn văn hóa của các lớp khóa 10,11,12
Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh-sinh viên" năm học 2013 - 2014
Thông báo về việc đăng ký thi lại tốt nghiệp văn hóa
Kế hoạch thi tốt nghiệp văn hóa
Thời khóa biểu Khoa Cơ Khí áp dụng từ ngày 20/5/2013
Danh sách học sinh khóa 10,11 đã đóng học phí đến ngày 14/5/2013
 
Thông tin sinh viên
Thời khóa biểu
Lịch thi học kỳ
Thi lại - học lại
Kết quả học tập
Thông tin học bổng
Ký túc xá, nhà trọ
Nội quy - quy chế
Thông tin việc làm
Chính sách chế độ
 
Tổng truy cập: 61295
Đang truy cập: 53
 
Lịch thi học kỳ
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP LỚP CƠ KHÍ 8B VÀ TỐT NGHIỆP VĂN HÓA LỚP CK9C, ĐIỆN 9C (10/01/2012)

SỞ LAO ĐỘNG TB & XH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

THỪA THIÊN HUẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: ........./ KH- TTCN

                Thừa Thiên Huế, ngày   tháng    năm 2012

                      

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP LỚP CƠ KHÍ 8B

  TỐT NGHIỆP VĂN HÓA LỚP CK9C, ĐIỆN 9C

 

Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp lớp Cơ khí 8B và tốt nghiệp Văn hóa lớp CK9C, Điện 9C ,  

Hiệu trưởng Trường Trung Cấp nghề Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch như sau:

 

1. Thời gian ôn tập thi:      

+ Lớp CK8B:    Từ ngày  30/01  đến  18/02/2012.

+ Văn hóa:        Từ ngày  30/01/ đến  25/02/2012.

2. Thời gian thi:  

                + Lớp CK8B: Từ ngày  20/02/2012  đến hết ngày 26/02/2012

                                       + Ngày 20/02/2012 (Thứ 2): Thi Chính trị

                                       + Ngày 21/02/2012 (Thứ 3): Thi Lý thuyết chuyên môn

                                       + Từ 22/02 đến 26/02/2012 (Thư 4 -CN): Thi thực hành

+ Văn hóa: Từ ngày  27/02/2012  đến  29/02/2012.

 

3. Địa điểm thi:                   - Lý thuyết + Văn hóa: 101 + 102 +301 + Hội trường

                 - Thực hành:         Tại các xưởng của trường

 

4. Hình thức thi:                 - Lý thuyết :          Làm bài viết: Tự luận + Trắc nghiệm

                 - Thực hành:         Làm sản phẩm + Bài tập

5. Môn thi:

-          Lý thuyết chuyên môn:   Đề thi có tính tổng hợp của các môn lý thuyết chuyên ngành

(HS ôn tập theo đề cương của khoa Cơ khí).

-          Thực hành: (Mỗi môn từ 4 - 16 giờ): Mỗi học sinh thi thực hành hai phần:   Tiện và Hàn.

      -   Chính trị.

      -  Các môn văn hóa

 

6. Thời gian làm bài thi:     - Lý thuyết CM:    150 phút

               - Thực hành:         Từ  4 - 16 giờ /môn/ 1học sinh

               - Chính trị:            90 phút.

                                       - Toán:                120 phút.

                                       - Lý :                   90 phút

                                       - Hoá :                 90 phút

7. Cơ sở vật chất bảo đảm: - Phòng thi có bàn, ghế, bảng đen;

                                  - Giấy thi;

                                  - Vật tư,  trang thiết bị phục vụ thi.

 

8. Thành phần hội đồng thi  (Theo quyết định thành lập của Hiệu trưởng)

Vậy đề nghị các phòng có liên quan, các khoa, tổ bộ môn và tất cả học sinh các lớp nêu trên thực hiện tốt kế hoạch này.

 

  * Nơi nhận:

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

        - Sở LĐTBXH (để b/c );

         - BGH ;

         - Khoa Điện, CK, CB

         - Học sinh các lớp: CK 8B, CK 9C, Điện 9C

         - Lưu VT,ĐT.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

NGUYỄN THANH MINH

 


Các thông tin đã đưa ...
Lịch thi các môn Toán, Hoá lớp Điện 9C, Cơ Khí 9C, May2 (10/01/2012)
Lịch thi của các lớp CTXH (06/01/2012)
Lịch thi tốt nghiệp lớp Điên 7C và Điện 8A (07/09/2011)
Lịch thi các môn lý thuyết học kỳ I năm học 2010 - 2011 lớp Điện 9A (21/01/2011)
Lịch thi các môn văn hóa học kỳ I năm học 2010 - 2011 lớp Điện 8C và Cơ khí 8C (06/01/2011)
Lịch thi các môn văn hóa học kỳ I năm học 2010-2011 lớp Điện 9C và Cơ khí 9C (06/01/2011)
 
Đăng nhập
Tài đăng nhập:
Mật khẩu:
 
Thông báo
Danh sách HSSV được cấp học bổng khuyến khích học nghề học kỳ I năm học 2014 - 2015
Kế hoạch dự giờ và kiểm tra hồ sơ giáo án
Thông báo nghĩ lễ 30/4 và 1/5/2014
Lịch dự giờ kết hợp kiểm tra hồ sơ sổ giáo án
Thông báo về việc triển khai lao động
Thông báo về hướng dẫn công tác chủ nhiệm
 
Thư viện ảnh
 
Thăm dò ý kiến
Bạn thích học ngành nghề nào?
Công nghệ thông tin
Cơ khí chế tạo
Điện dân dụng
Xây dựng dân dụng
Điện tử viễn thông
Nhiệt điện lạnh
Cơ động lực (ô tô)
Cơ điện tử
Ngành khác
Bình chọn | Xem kết quả
 
 
 
 

Trường Cao đẳng  nghề  Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 51 đường 2/9 Phường Phú Bài - Thị Xã Hương Thủy
Điện thoại: 054.3863298
Website: www.cdnthuathienhue.edu.vn
Phát triển bởi Netasoft