Lễ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam **** Thông báo **** Thông báo nhập học khóa mới năm học 2018 - 2019 **** Thông báo tuyển sinh năm học 2018 - 2019 **** Giải bóng bàn cán bộ, giáo viên, công nhân viên  
 
Danh mục
Trang chủ
Giới thiệu về trường
Các Khoa
Các Phòng chuyên môn
Đào tạo
Tuyển sinh và Tốt nghiệp
Thông tin sinh viên
 
Thời khóa biểu
 
 
Lịch thi học kỳ
 
 
Thi lại - học lại
 
 
Kết quả học tập
 
 
Thông tin học bổng
 
 
Ký túc xá, nhà trọ
 
 
Nội quy - quy chế
 
 
Thông tin việc làm
 
 
Chính sách chế độ
 
Nghiên cứu khoa học
Tài nguyên
Thư viện Trường
Đoàn thể
Văn bản quy phạm pháp luật
Thông báo cho sinh viên
Lịch công tác
Tin tức - sự kiện
Danh bạ điện thoại
Thư viện ảnh
Góc thư giãn
Liên hệ
Hoạt động sản xuất kinh doanh
Mặt hàng sản xuất
Hoạt động trung tâm
Đặt hàng trực tuyến
Khách hàng đối tác
 
Thông báo cho sinh viên
Kế hoạch kiểm tra kết thúc các môn học chung và các môn văn hóa của các lớp khóa 10,11,12
Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh-sinh viên" năm học 2013 - 2014
Thông báo về việc đăng ký thi lại tốt nghiệp văn hóa
Kế hoạch thi tốt nghiệp văn hóa
Thời khóa biểu Khoa Cơ Khí áp dụng từ ngày 20/5/2013
Danh sách học sinh khóa 10,11 đã đóng học phí đến ngày 14/5/2013
 
Thông tin sinh viên
Thời khóa biểu
Lịch thi học kỳ
Thi lại - học lại
Kết quả học tập
Thông tin học bổng
Ký túc xá, nhà trọ
Nội quy - quy chế
Thông tin việc làm
Chính sách chế độ
 
Tổng truy cập: 75452
Đang truy cập: 25
 
Thông tin học bổng
QUYẾT ĐỊNH (V/v cấp học bổng khuyến khích học nghề học kỳ 2 năm học 2010 - 2011) (07/11/2011)

SỞ LAO ĐỘNG - TB & XH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

THỪA THIÊN  HUẾ

              Số:.323../QĐ-TTCN                                                        

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   
 


          Thừa Thiên Huế, ngày 06  tháng 10  năm 2011

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v cấp học bổng khuyến khích học nghề học kỳ 2 năm học 2010 - 2011)

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ THỪA THIÊN HUẾ 

 

                - Căn cứ quyết định số 70/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30-10-2008 của Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã hội về việc học bổng khuyến khích học nghề;

- Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-SLĐTB&XH ngày 06 tháng 01 năm 2011 của Giám đốc Sở Lao Động TB&XH Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt và ban hành Điều lệ Trường Trung cấp nghề Thừa Thiên Huế;

                - Căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện học kỳ 2 năm học 2010-2011 và  biên bản phiên họp Hội đồng khen thưởng và kỷ luật học sinh xét học bổng khuyến khích học nghề học kỳ 2 năm học 2010-2011 ngày 05 tháng 10 năm 2011;

                - Theo đề nghị của Ông Phó trưởng phòng Quản lý học sinh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận và cấp học bổng khuyến khích học nghề cho 35 học sinh hệ trung cấp nghề có kết quả cao trong học tập và rèn luyện của học kỳ 2 năm học 2010 - 2011 với tổng số tiền 14.750.000 đồng (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Học sinh có tên tại điều 1 được nhận học bổng 05 tháng của học kỳ 2 năm học 2010 - 2011 theo mức: Học tập loại Khá: 80.000 đ/tháng, Học tập loại Giỏi 110.000 đ/tháng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng, Phó phòng, Khoa, bộ phận Tài vụ  và học sinh có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

 - Như điều 3

(Đã ký)

 - Lưu VT, QLHS

 

 

 

 

Trần Nam Lực

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC NGHỀ

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2010-2011

(Kèm theo Quyết định số 323 /QĐ -TTCN ngày 06 /10/2011 của Hiệu trưởng Trường TCN Thừa Thiên Huế)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

ĐIỂM

XẾP LOẠI

MỨC HB

THÀNH

 

 HỌC TẬP

 RÈN LUYỆN

1 THÁNG

TIỀN (đ)

 

1

Trương Ngọc

Quốc

Điện 7C

8.3

Xuất sắc

110,000

550,000

 

2

Vương Hưng

Hoàng

Điện 7C

8.2

Tốt

110,000

550,000

 

3

Trần Văn

Thạch

Điện 7C

7.8

Tốt

80,000

400,000

 

4

Phan Ngọc

Bôn

Điện 7C

7.5

Khá

80,000

400,000

 

5

Võ Văn

Quang

Điện 7C

7.5

Tốt

80,000

400,000

 

6

Đức

Điện 7C

7.4

Tốt

80,000

400,000

 

7

Phan Văn

Thạo

Điện 7C

7.4

Khá

80,000

400,000

 

8

Nguyễn

Chiến

Cơ Khí 8B

7.1

Khá

80,000

400,000

 

9

Ngô Mạnh

Thắng

Cơ Khí 8C

8.5

Tốt

110,000

550,000

 

10

Nguyễn Đức

Sanh

Cơ Khí 8C

8.1

Tốt

110,000

550,000

 

11

Phan Ngọc Nhật

Anh

Cơ Khí 8C

7.7

Khá

80,000

400,000

 

12

Đoàn Thế

Tài

Cơ Khí 8C

7.7

Tốt

80,000

400,000

 

13

Lê Văn

Rin

ĐIỆN 8C

7.8

Xuất sắc

80,000

400,000

 

14

Lê Văn

Luật

ĐIỆN 8C

7.2

Khá

80,000

400,000

 

15

Nguyễn Văn

Phải

ĐIỆN 8C

7.1

Khá

80,000

400,000

 

16

Nguyễn Ngọc

Hưng

ĐIỆN 8A

7.8

Khá

80,000

400,000

 

17

Cao Thanh

Trào

ĐIỆN 8A

7.6

Khá

80,000

400,000

 

18

Nguyễn Quốc

Huy

Cơ Khí 9C

8.0

Tốt

110,000

550,000

 

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

ĐIỂM

XẾP LOẠI

MỨC HB

THÀNH

 

 HỌC TẬP

 RÈN LUYỆN

1 THÁNG

TIỀN (đ)

 

19

Phạm

Tuấn

Cơ Khí 9C

7.7

Tốt

80,000

400,000

 

20

Lê Quang

Thưởng

Cơ Khí 9C

7.4

Tốt

80,000

400,000

 

21

Lê Đức

Hảo

Cơ Khí 9C

7.3

Khá

80,000

400,000

 

22

Nguyễn Thanh

Hùng

Cơ Khí 9C

7.2

Khá

80,000

400,000

 

23

Nguyễn Mạnh

Trí

Cơ Khí 9C

7.2

Khá

80,000

400,000

 

24

Lê Đức

Trung

Cơ Khí 9C

7.2

Khá

80,000

400,000

 

25

Trần Như

Duẫn

Cơ Khí 9C

7.1

Tốt

80,000

400,000

 

26

Hồ Sỹ

Tân

ĐIỆN 9A

7.9

Khá

80,000

400,000

 

27

Nguyễn Đình

Huỳnh

ĐIỆN 9A

7.7

Tốt

80,000

400,000

 

28

Nguyễn Thanh

Hùng

ĐIỆN 9A

7.7

Khá

80,000

400,000

 

29

Hoàng Thanh

Lãm

ĐIỆN 9A

7.6

Khá

80,000

400,000

 

30

Lê Văn

ĐIỆN 9A

7.5

Tốt

80,000

400,000

 

31

Tôn Thất

Tùng

ĐIỆN 9A

7.5

Khá

80,000

400,000

 

32

Nguyễn Đình

Long

ĐIỆN 9C

7.0

Khá

80,000

400,000

 

33

Phan Thị Kim

Oanh

May

7.7

Tốt

80,000

400,000

 

34

Lê Duy Diệu

Thảo

May

7.5

Khá

80,000

400,000

 

35

Trần Thị Trâm

Anh

May

7.4

Khá

80,000

400,000

 

 

Tổng cộng: 35 học sinh

 

 

 

 

14,750,000

 

 


Các thông tin đã đưa ...
Danh sách học sinh đủ điều kiện được xét cấp học bổng học kỳ I - Năm học 2010-2011 (05/11/2011)
 
Đăng nhập
Tài đăng nhập:
Mật khẩu:
 
Thông báo
Danh sách HSSV được cấp học bổng khuyến khích học nghề học kỳ I năm học 2014 - 2015
Kế hoạch dự giờ và kiểm tra hồ sơ giáo án
Thông báo nghĩ lễ 30/4 và 1/5/2014
Lịch dự giờ kết hợp kiểm tra hồ sơ sổ giáo án
Thông báo về việc triển khai lao động
Thông báo về hướng dẫn công tác chủ nhiệm
 
Thư viện ảnh
 
Thăm dò ý kiến
Bạn thích học ngành nghề nào?
Công nghệ thông tin
Cơ khí chế tạo
Điện dân dụng
Xây dựng dân dụng
Điện tử viễn thông
Nhiệt điện lạnh
Cơ động lực (ô tô)
Cơ điện tử
Ngành khác
Bình chọn | Xem kết quả
 
 
 
 

Trường Cao đẳng  nghề  Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 51 đường 2/9 Phường Phú Bài - Thị Xã Hương Thủy
Điện thoại: 054.3863298
Website: www.cdnthuathienhue.edu.vn
Phát triển bởi Netasoft