Thông báo nhập học khóa mới năm học 2022-2023 **** Tuyển sinh năm học 2022 **** Hệ thống tài liệu đảm bảo chất lượng **** Chúc mừng năm mới 2022 **** Hệ thống tài liệu đảm bảo chất lượng  
 
Danh mục
Trang chủ
Giới thiệu về trường
Các Khoa
Các Phòng chuyên môn
Đào tạo
Tuyển sinh và Tốt nghiệp
Thông tin sinh viên
Phòng KT-KĐ-NCKH-HTQT
Tài nguyên
Thư viện Trường
Đoàn thể
Văn bản quy phạm pháp luật
Thông báo cho sinh viên
Lịch công tác
Tin tức - sự kiện
Danh bạ điện thoại
Thư viện ảnh
Góc thư giãn
Liên hệ
Hoạt động sản xuất kinh doanh
Mặt hàng sản xuất
Hoạt động trung tâm
Đặt hàng trực tuyến
Khách hàng đối tác
 
Thông báo cho sinh viên
Kế hoạch kiểm tra kết thúc các môn học chung và các môn văn hóa của các lớp khóa 10,11,12
Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh-sinh viên" năm học 2013 - 2014
Thông báo về việc đăng ký thi lại tốt nghiệp văn hóa
Kế hoạch thi tốt nghiệp văn hóa
Thời khóa biểu Khoa Cơ Khí áp dụng từ ngày 20/5/2013
Danh sách học sinh khóa 10,11 đã đóng học phí đến ngày 14/5/2013
 
Thông tin sinh viên
Thời khóa biểu
Lịch thi học kỳ
Thi lại - học lại
Kết quả học tập
Thông tin học bổng
Ký túc xá, nhà trọ
Nội quy - quy chế
Thông tin việc làm
Chính sách chế độ
 
Tổng truy cập: 73036
Đang truy cập: 77
 
Phòng KT-KĐ-NCKH-HTQT
Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học Xây dựng hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến (04/07/2020)

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

THỪA THIÊN HUẾ

Số:      /KH-CĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thừa Thiên Huế, ngày    tháng     năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

Xây dựng hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến

Căn cứ Công văn số 1673/LĐTBXH-TCGDNN ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục tổ chức giảng dạy, học tập bằng hình thức trực tuyến;

Thực hiện kế hoạch công tác của trường năm 2020, Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề “Xây dựng hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến” như sau:

1. Mục đích

Xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đầu tư, xây dựng hệ thống học tập trực tuyến (E- Learning); hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS– Learning Mannagement System); hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS– Learning Content  Mannagement System) và việc số hóa toàn bộ các hoạt động quản lý, đào tạo trong Nhà trường nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên chủ động về không gian, thời gian, địa điểm và có nhiều lựa chọn học tập phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cá nhân;

Lựa chọn, đẩy nhanh việc số hóa các nội dung học tập đồng thời với việc thiết kế, xây dựng chương trình giảng dạy trực tuyến đối với các môn học, mô đun, tín chỉ phù hợp trong chương trình đào tạo chuyên môn ngành, nghề; tổ chức giảng dạy trực tuyến các nội dung lý thuyết, các môn học chung bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập trên các nền tảng công nghệ số;

Phối hợp giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để cho phép người học có thể đăng ký học trực tuyến tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác nhau nhưng vẫn được công nhận kết quả học tập, không phải đóng học phí đối với các nội dung đã học;

Cho phép học sinh của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, công nhân, người lao động, người lao động ở nước ngoài đăng ký học trước một số môn học, mô đun, tín chỉ phù hợp theo hình thức trực tuyến, kết quả học tập được tích lũy và công nhận khi ghi danh vào học chính thức tại Trường;

Nghiên cứu, tính toán phương án nộp học phí online, giảm học phí cho người học khi đăng ký học trực tuyến và có chế độ chính sách phù hợp đối với giáo viên tham gia giảng dạy trực tuyến để khuyến khích giáo viên và học sinh, sinh viên trong đào tạo trực tuyến;

Làm căn cứ để các đơn vị trực thuộc trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án triển khai cụ thể; tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá; phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung trong toàn trường.

2. Yêu cầu

Cán bộ, giáo viên của trường tham dự Hội thảo đều phải tham gia trao đổi, trình bày ý kiến riêng và tham gia thảo luận tại Hội thảo.

3. Đối tượng tham dự: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.

4. Ban tổ chức Hội thảo

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Ông Trần Nam Lực

Hiệu trưởng

Trưởng ban, chủ trì Hội thảo

2

Trần Quang Khoát

Phó Hiệu trưởng

Phó trưởng ban trực

3

Ông Nguyễn Thanh Minh

Phó Hiệu trưởng

Phó trưởng ban

4

Ông Nguyễn Đại Triêm

PTP.KT-KĐ-NCKH

Thư ký

5

Ông Huỳnh Tín

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

6

Ông Hồ Trọng Hoàn

TP.KT-KĐ-NCKH

Ủy viên

7

Ông Huỳnh Anh Tuấn

TP.TCHCQT&TV

Ủy viên

8

Ông Võ Lê Chiêu Minh

Trưởng phòng Đào tạo

Ủy viên

9

Ông Nguyễn Đắc Tuấn

Trưởng phòng TS-ĐN-HSSV

Ủy viên

10

Ông Trần Văn Hà

Trưởng Khoa Cơ khí - May

Ủy viên

11

Ông Trần Anh Linh

Trưởng Khoa Điện - Tin

Ủy viên

12

Ông Lê Viết Hiếu

Trưởng Khoa Cơ bản

Ủy viên

5. Ban biên tập kỷ yếu Hội thảo

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thanh Minh

Phó Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Ông Nguyễn Đại Triêm

PTP.KT-KĐ-NCKH

Thư ký

3

Huỳnh Anh Tuấn

TP.TCHCQT&TV

Thành viên

4

Trần Anh Linh

Trưởng Khoa Điện - Tin

Thành viên

5

Ông Thái Quang Hoàng

Giáo viên

Thành viên

6. Thời gian địa điểm và hình thức tổ chức

Thời gian tổ chức hội thảo: 14h, ngày 26/6/2020.

Địa điểm: Hội trường, khu hiệu bộ trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế. Số 51, đường 2/5, Phú Bài, TX Hương Thủy, Thừa Thiên Huế.

7. Nội dung thảo luận và phân công viết tham luận

7.1. Nội dung thảo luận tại Hội thảo tập trung vào các vấn đề (Ngoài ra, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham dự Hội thảo có thể gia trao đổi, trình bày ý kiến riêng, tham gia thảo luận các nội dung khác liên quan đến Hội thảo)

Thực trạng đào tạo trực tuyến của Nhà trường trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến nay và định hướng trong thời gian tới.

Xu hướng, yêu cầu của hệ thống học tập trực tuyến E - learning; hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS – Learning Mannagement System); hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS – Learning Content  Mannagement System) và việc số hóa toàn bộ các hoạt động quản lý, đào tạo trong Nhà trường;

Thực trạng, giải pháp việc số hóa các nội dung học tập đồng thời với việc thiết kế, xây dựng chương trình giảng dạy trực tuyến đối với các môn học, mô đun, tín chỉ phù hợp trong chương trình đào tạo chuyên môn ngành, nghề; tổ chức giảng dạy trực tuyến các nội dung lý thuyết, các môn học chung bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập trên các nền tảng công nghệ số;

Phối hợp giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để cho phép người học có thể đăng ký học trực tuyến tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác nhau nhưng vẫn được công nhận kết quả học tập, không phải đóng học phí đối với các nội dung đã học;

Việc cho phép học sinh của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, công nhân, người lao động, người lao động ở nước ngoài đăng ký học trước một số môn học, mô đun, tín chỉ phù hợp theo hình thức trực tuyến, kết quả học tập được tích lũy và công nhận khi ghi danh vào học chính thức tại Trường;

Nghiên cứu, tính toán phương án nộp học phí online, giảm học phí cho người học khi đăng ký học trực tuyến và có chế độ chính sách phù hợp đối với giáo viên tham gia giảng dạy trực tuyến để khuyến khích giáo viên và học sinh, sinh viên trong đào tạo trực tuyến;

Nâng cấp hạ tầng thông tin, xây dựng quy chế thúc đẩy phát triển đào tạo trực tuyến, đảm bảo chất lượng trong đào tạo trực tuyến;

Tập huấn về phương pháp, kỹ năng tạo bài giảng E-Learning; phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá người học;

Tăng cường hợp tác doanh nghiệp trong đào tạo trực tuyến;

Vai trò của công đoàn và các đoàn thể trong nhà trường trong việc phát động phong trào ứng dụng các giải pháp đào tạo trực tuyến trong dạy học.

7.2. Phân công viết bài tham luận tại Hội thảo

7.2.1. Thầy Huỳnh Tín – Phó Hiệu trưởng:

Thực trạng đào tạo trực tuyến của Nhà trường trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến nay và định hướng trong thời gian tới.

7.2.2. Thầy Nguyễn Thanh Minh – Phó Hiệu trưởng:

Xu hướng, yêu cầu của hệ thống học tập trực tuyến (E- learning); hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS – Learning Mannagement System); hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS – Learning Content  Mannagement System) và việc số hóa toàn bộ các hoạt động quản lý, đào tạo trong Nhà trường;

7.2.3. Thầy Trần Anh Linh – trưởng Khoa điện - Tin

Thực trạng, giải pháp việc số hóa các nội dung học tập đồng thời với việc thiết kế, xây dựng chương trình giảng dạy trực tuyến đối với các môn học, mô đun, tín chỉ phù hợp trong chương trình đào tạo chuyên môn ngành, nghề;

7.2.4. Thầy Lê Viết Hiếu – trưởng Khoa cơ bản

Tổ chức giảng dạy trực tuyến các nội dung lý thuyết, các môn học chung bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập trên các nền tảng công nghệ số;

7.2.5. Thầy Võ Lê Chiêu Minh – trưởng phòng Đào tạo

Phối hợp giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để cho phép người học có thể đăng ký học trực tuyến tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác nhau nhưng vẫn được công nhận kết quả học tập, không phải đóng học phí đối với các nội dung đã học;

7.2.6. Thầy Nguyễn Đắc Tuấn - Trưởng phòng Tuyển sinh- Đối ngoại và công tác HSSV:

Việc cho phép học sinh của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, công nhân, người lao động, người lao động ở nước ngoài đăng ký học trước một số môn học, mô đun, tín chỉ phù hợp theo hình thức trực tuyến, kết quả học tập được tích lũy và công nhận khi ghi danh vào học chính thức tại Trường;

7.2.7. Cô Trần Đức Hiền – Kế toán trưởng

Nghiên cứu, tính toán phương án nộp học phí online, giảm học phí cho người học khi đăng ký học trực tuyến và có chế độ chính sách phù hợp đối với giáo viên tham gia giảng dạy trực tuyến để khuyến khích giáo viên và học sinh, sinh viên trong đào tạo trực tuyến;

7.2.8. Thầy Huỳnh Anh Tuấn –Trưởng phòng Tổ chức hành chính quản trị và Tài vụ:

Nâng cấp hạ tầng thông tin, xây dựng quy chế thúc đẩy phát triển đào tạo trực tuyến, đảm bảo chất lượng trong đào tạo trực tuyến.

7.2.9. Thầy Thái Quang Hoàng – Giáo viên khoa Điện – Tin

Xây dựng hệ thống học tập trực tuyến E - learning; hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS– Learning Mannagement System); hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS – Learning Content  Mannagement System 7.2.10).

7.2.10. Thầy Lê Viết Chinh - Giáo viên khoa Điện – Tin

Số hóa toàn bộ các hoạt động quản lý, đào tạo trong Nhà trường.

7.2.11. Thầy Hồ Trọng Hoàn – trưởng phòng Khảo thí – Kiểm định – Nghiên cứu khoa học

Tập huấn về phương pháp, kỹ năng tạo bài giảng E-Learning; phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá người học.

7.2.12. Thầy Ngô Hán Thành - Trung tâm huấn luyện ATLĐ – VSLĐ và quan hệ doanh nghiệp

Tăng cường hợp tác doanh nghiệp trong đào tạo trực tuyến;

7.2.13. Thầy Huỳnh Hiếu Thảo – Chủ tịch Công đoàn trường

Vai trò của Công đoàn trong nhà trường trong việc phát động phong trào ứng dụng các giải pháp đào tạo trực tuyến trong dạy học.

7.2.14. Thầy Nguyễn Đại Thể - đại diện Đoàn thanh niên

Vai trò của Đoàn thanh niên trong nhà trường trong việc phát động phong trào ứng dụng các giải pháp đào tạo trực tuyến trong dạy học.

Yêu cầu các bài tham luận phải chỉ ra được cách thức thực hiện, vận dụng như thế nào để đạt hiệu quả thảo trong việc ứng dụng giải pháp đào tạo trực tuyến elearning.

7.3. Thời gian nhận bài tham luận

Các đơn vị, cá nhân gửi bài tham luận gồm 01 bản mềm về Ban biên tập kỷ yếu Hội thảo trước ngày 18/6/2020 qua email: nguyendaitriem@gmail.com.

Yêu cầu nội dung bài tham luận trình bày không quá 10 phút, sử dụng font chữ “Times new roman”, cỡ chữ: 13.

8. Kinh phí tổ chức

- Chi in kỷ yếu Hội thảo: 16 cuốn x 25 =  400.000đ

Nước uống:  100.000đ

- Tổng cộng: 500.000đ

9. Tổ chức thực hiện

1. Ban biên tập Kỷ yếu Hội thảo:

Tổng hợp bài tham luận, tổ chức biên tập; kiểm tra, chỉnh sửa, xác nhận tính chính xác nội dung các tham luận trước khi trình duyệt.

2. Phòng Khảo thí, Kiểm định, Nghiên cứu khoa học:

- Phụ trách công tác tổ chức Hội thảo;

- Phối hợp với phòng Tổ chức, Hành chính quản trị và Tài vụ chuẩn bị kinh phí, lên chương trình tổ chức Hội thảo;

- Báo cáo tổng kết hội thảo và lưu trữ hồ sơ tổ chức.

3. Phòng Tổ chức, Hành chính quản trị và Tài vụ: Sắp xếp, vệ sinh bàn, ghế hội trường; chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, máy chiếu phục vụ Hội thảo.

4. Các Phòng, Khoa, Trung tâm: Gửi bài tham luận về phòng Khảo thí, Kiểm định, Nghiên cứu khoa học đúng thời qian quy định và phổ biến nội dung kế hoạch Hội thảo đến toàn thể cán bộ, giáo viên của đơn vị mình, để mọi cá nhân đều có ý kiến tham gia tại Hội thảo.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến” nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đào tạo, quản lý trực tuyến tại Trường trong thời gian tới. Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị có sự chuẩn bị tốt, với tinh thần trách nhiệm cao đóng góp vào sự thành công của Hội thảo./.            

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Zalo, Webside trường;

- Lưu: VT, NCKH.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đã ký

 

 

Trần Nam Lực

 


Các thông tin đã đưa ...
Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo học sinh, sinh viên trường Cao đẳng nghề Thừa thiên Huế năm 2020 (04/07/2020)
Quy chế làm việc của Phòng KT-KĐ-NCKH-HTQT và Danh mục KHCN và Sáng kiến năm 2019 (18/01/2019)
Quy chế quản lý, xét duyệt, công nhận sáng kiến, đề tài khoa học và công nghệ (28/12/2018)
QUY DINH HOI THI THIET BI DAO TAO TU LAM CUA TRUONG NAM 2015 (13/11/2015)
(13/11/2015)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM 2016 (08/10/2015)
(08/10/2015)
Các biểu mẫu quản lý đề tài NCKH cấp trường (27/08/2015)
Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường 2015 (26/05/2015)
Kế hoạch quý 2 của Phòng NCKH (02/04/2014)
Kế hoạch năm 2014 và quý 1 2014 của phòng NCKH (26/02/2014)
Kế hoạch hoạt động của Phòng Nghiên cứu khoa học năm 2014 (27/12/2013)
Luận văn tốt nghiệp cao học Quản Lý Giáo dục (27/12/2013)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2013 PHÒNG NCKH - HTQT (01/04/2013)
Kế hoạch tự kiểm định Trường CĐN Thừa Thiên Huế năm 2013 (19/03/2013)
 
Đăng nhập
Tài đăng nhập:
Mật khẩu:
 
Thông báo
Danh sách HSSV được cấp học bổng khuyến khích học nghề học kỳ I năm học 2014 - 2015
Kế hoạch dự giờ và kiểm tra hồ sơ giáo án
Thông báo nghĩ lễ 30/4 và 1/5/2014
Lịch dự giờ kết hợp kiểm tra hồ sơ sổ giáo án
Thông báo về việc triển khai lao động
Thông báo về hướng dẫn công tác chủ nhiệm
 
Thư viện ảnh
 
Thăm dò ý kiến
Bạn thích học ngành nghề nào?
Công nghệ thông tin
Cơ khí chế tạo
Điện dân dụng
Xây dựng dân dụng
Điện tử viễn thông
Nhiệt điện lạnh
Cơ động lực (ô tô)
Cơ điện tử
Ngành khác
Bình chọn | Xem kết quả
 
 
 
 

Trường Cao đẳng  nghề  Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 51 đường 2/9 Phường Phú Bài - Thị Xã Hương Thủy
Điện thoại: 054.3863298
Website: www.cdnthuathienhue.edu.vn
Phát triển bởi Netasoft