Bạn thích học ngành nghề nào? (có 898 bình chọn)
1. Công nghệ thông tin (98 bình chọn)
2. Cơ khí chế tạo (100 bình chọn)
3. Điện dân dụng (90 bình chọn)
4. Xây dựng dân dụng (130 bình chọn)
5. Điện tử viễn thông (21 bình chọn)
6. Nhiệt điện lạnh (38 bình chọn)
7. Cơ động lực (ô tô) (95 bình chọn)
8. Cơ điện tử (25 bình chọn)
9. Ngành khác (301 bình chọn)